โรงเรียนบ้านพุน้อย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

โรงเรียนบ้านพุน้อย
250 หมู่ 4 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทรศัพท์ 032-559019 อีเมล admin@banpunoi.ac.th
Webpage ประชาสัมพันธ์