ประกาศ ข้อมูลสาระสำคัญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
อาคารเรียน สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน

สาระสำคัญในสัญญา.pdf