ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
อาคารเรียน สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน 

ประกาศผู้ชนะ.pdf