ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน

TOR.pdf
ราคากลาง.pdf